Region 2

2020

  • 1. KATHRYN MC CARTHY
  • 2. ELLA KRAUT
  • 3. EMILY AITKEN
  • 4. CAMERON KOHLS
  • 5. SARAH TOM
  • 6. ANGELINA MATOS
  • 7. EMILY SUMERAY
  • 8. KATHERINE LEBARON
  • 9. ALEXIS HURCHALLA
  • 10. CAMILLE BORRES