• I-64 E toward Lexington (69.9 miles)
 • Take Exit 75, Merge onto I75 N (2.3 Miles)
 • Take exit 120 for Ironworks Pike/State Hwy 1973 (0.5 Miles)
 • Turn right at Iron Works Rd/Iron Works Pike/KY-1973 (0.5 miles)
 • I-75 S toward Lexington (71 miles)
 • Take exit 120 for Ironworks Pike/State Hwy 1973 (0.4 miles)
 • Turn left at Iron Works Pike/KY-1973 (0.7 miles)
 • I-75 N toward Lexington (173 miles)
 • Take exit 120 for Ironworks Pike/State Hwy 1973 (0.5 Miles)
 • Turn right at Iron Works Rd/Iron Works Pike/KY-1973 (0.5 miles)
 • I-64 W toward Lexington (168 miles)
 • Take the exit onto I-64 W/I-75 N toward Cincinnati/Louisville (8.8 miles)
 • Take exit 120 for Ironworks Pike/State Hwy 1973 (0.5 Miles)
 • Turn right at Iron Works Rd/Iron Works Pike/KY-1973 (0.5 miles)
 • Head southeast on Terminal Dr toward Air Freight Dr (0.3 miles)
 • Slight right to stay on Terminal Dr (0.1 miles)
 • Turn left at Man O War Blvd (0.3 miles)
 • Turn right at US-60/Versailles Rd (1.5 miles)
 • Take the ramp onto KY-4 N (4.1 miles)
 • Take exit 8 for US-25 toward Georgetown (0.2 miles)
 • Turn left at Georgetown St/US-25 (4.1 miles)
 • Turn right at Berea Rd (1.1 miles)
 • Turn left at Iron Works Rd/Iron Works Pike/KY-1973 (0.4 miles)